آشنایی با اتوماسیون نشریات جار

تهیه، توزیع و بایگانی روزانه نسخه‌های چاپی نشریات، همراه با هزینه بالای آنها، از دغدغه‌های مهم و همیشگی سازمان‌ها بوده و هست. در این راستا جار با هدف تسهیل این فرآیند اتوماسیون نشریات را طراحی و ارایه کرده است. با این سامانه، هر روز صبح نشریات درخواستی شما به صورت خودکار در سرور داخلی سازمان قرار […]

ادامه مطلب

راهنمای استفاده از ویجت جار در سایتهای واکنش گرا (Responsive)

برای استفاده از ویجت جار در سایت‌های  واکنش‌گرا (Responsive) باید iframeهای سایت‌ خود را Responsive کنید. برای واکنش‌گرا کردن iframe ویجت جار کافیست استایل max-width: 100% را به المان iframe اضافه کنید. اگر نتیجه دلخواه را نگرفتید، از راهنماهای زیر می‌توانید استفاده کنید. راهنمای iframeهای واکنش‌گرا در Bootstrap https://getbootstrap.com/docs/4.0/utilities/embed/ راهنمای iframeهای واکنش‌گرا در Foundation https://foundation.zurb.com/sites/docs/responsive-embed.html […]

ادامه مطلب