اتوماسیون نشریات چیست؟

این سامانه به مدیران فن‌آوری اطلاعات سازمان‌های بزرگ و کارشناسان IT کمک می‌کند تا بتوانند در بستری جدید و پیشرفته به توزیع اقتصادی نشریات و همچنین مسئولیت اجتماعی سازمان در جلوگیری از قطع درختان یاری رساند. راهنمای نصب اتوماسیون جار برای ورد پرس اتوماسیون چگونه کار می‌کند؟ با این سامانه، هر روز صبح نشریات درخواستی به صورت خودکار در […]

ادامه مطلب