لطفا اطلاعات زیر را برای ما ارسال فرمایید، پس از بررسی مبلغ مورد نظر بازگردانده خواهد شد:

۱-تاریخ و ساعت شارژ

۲-مبلغی که شارژ کرده‌اید

۳-مبلغی که می‌خواهید در حسابتان باقی بماند

۴-شماره کارت (ترجیحا بانک پارسیان)

۵-شماره تماس خود

۶-ایمیلی که با آن در جار ثبت نام کرده‌اید